lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Nyheter

Den övre delen representerar experimentet med laser som lyser på 2D-fällan med atomer. På den nedre delen kan man se hur atomerna agerar då de parar ihop sig, medan vattnet representerar deras egenskaper som suprafluider. Illustration: Jonas Ahlstedt.

2021-01-13

Unik observation av förstadium till Higgsmekanismen

Genom att studera kalla atomer har forskare på ett unikt sätt kunnat observera ett förstadium till en kvantfasövergång, och därigenom studera fysikaliska processer som kan liknas vid den så

[...]

2021-01-11

Prestigefyllda ERC-anslag till nytt covid-test och ny spektrometer

Christelle Prinz, professor i fasta tillståndets fysik, och Edouard Berrocal, forskare i förbränningsfysik, får 150 000

[...]

2021-01-13

ERC grant for one-step Covid detection

Christelle Prinz, professor of solid state physics and affiliated to NanoLund, receives 150,000 euros to further

[...]

2021-01-13

Observing the emergence of a quantum phase transition shell by shell

By studying cold atoms, researchers have in a unique way been able to observe a precursor to a quantum phase

[...]

KALENDER