lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Tillgänglighet - öppettider

Fysikbibliotekets informationsdisk är öppen:

Måndag - fredag   9.00-15.00

Onsdag 27/3 & torsdag 11/4 öppnar
disken 13.00 (p.g.a. personalutbildning).

OBS! Studenter och anställda vid fysik- och astronomihusen har tillgång till biblioteken kvällar och helger med sitt LU-kort.

Fysikbiblioteket
e-post: bibliotek@fysik.lu.se
telefon: 046-222 77 79

Informationsdisken bemannad
Måndag - fredag 9 - 15

Astronomibiblioteket
Kontakta Eva Jurlander
(rummet bredvid biblioteket)
telefon: 046-222 73 04

Genvägar

Web of Science

Inspec

Scopus

arXiv.org

ADS  (Astrophysics Data System)

InSpire Hep

 

MAX IV Libguide

 

Intranätet - Biblioteksservice för anställda