lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Eva Jurlander

Jag är bibliotekarie samt personaladministratör på institutionen för astronomi och teoretisk fysik , och en av mina arbetsuppgifter är att ta hand om astronomibiblioteket. Det innebär biblioteksservice vid informations- och lånedisken, fjärrlån, inköp av böcker och tidskrifter, katalogisering och mycket annat. För det mesta finns jag här och hjälper gärna till med att söka och låna litteratur, men annars går det bra att låna böcker på egen hand.

 

I am librarian and personnel officer at the Department of Astronomy and Theoretical Physics, and one of my tasks is to take care of the Astronomy library. That means library services at the information desk, interlibrary loans, purchase of books and periodicals, cataloging etc. Most of the time I am here and glad to help students and researchers to look for and find scientific information.

E-mail:

Eva Jurlander

Telephone:
+46 (0) 46 - 222 73 04

Visiting address:
Sölvegatan 27, Lund.