lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kurslitteratur

För att säkerställa att du får tag i rätt kurslitteratur gå i första hand in på kursens webbsida. Sök sedan boken i bibliotekskatalogen. All kurslitteratur finns i Fysikbibliotekets informationsdisk och lånas under dess öppettider. Det finns ett exemplar som inte får lämna biblioteket samt minst ett exemplar för utlån i 14 dagar. Observera att förseningsavgiften är 10kr/bok och dag.

I bibliotekskatalogen lägger vi in kurskoden på kursböckernas katalogposter, vilket gör att du kan få fram en lista över aktuell kurslitteratur.

Vi har som policy att alltid köpa in obligatorisk kurslitteratur i E-boksform när det finns.

Klicka på länken nedan för att se alla kursböcker inom fysik och astronomi.

Kombinera sedan sökningen med eventuell kurskod så får du fram aktuell litteratur för en enskild kurs.