lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Låna och beställa

Låna

Böckernas placering på Fysikbiblioteket.

Böckernas placering på Astronomibiblioteket.

Du kan själv låna böcker från Fysik- och Astronomihusens datorer. Använd dig av nedanstående länk.

Låna på egen hand

Om boken finns på ett annat bibliotek inom Lunds universitet kan du beställa den för avhämtning på Fysik- eller Astronomibiblioteket. Sök fram boken i bibliotekskatalogen (se högerkolumn) och ange var du vill hämta den.

Elektroniska böcker lånar du direkt i bibliotekskatalogen på din dator, platta eller i mobil.

Beställa

Finns inte boken eller artikeln du söker på Lunds universitet kan du beställa fjärrlån och artikelkopior och få dem levererade till ditt bibliotek.

Studerande och personal loggar in med STiL -eller Lucat-ID.

Tillgång till databaser för "walk in user"

Om du behöver få tillgång till våra databaser och inte är student eller personal på Lunds universitet kan du få ett konto så du kan nå databaserna via bibliotekets datorer. Kontot heter Walk in user, och du får det genom att legitimera dig i bibliotekets informationsdisk. Kontot gäller ett år och är knutet till ditt lånekort. Observera att du måste aktivera det innan du kan börja använda det.