lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Företag

CATE-project

CATE kommer att erbjuda befintliga företag i regionen ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik som på sikt skall ge företagen bättre möjligheter till att få kontrakt gällande konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik.

LU Innovation System