lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarporträtt

Anne L´Huillier, professor Atomfysik

a successfull woman in fast moving science

Per Johnsson, lektor Atomfysik

forskare i attofysik

Johan Mauritsson, lektor, Atomfysik

Framtidens forskningsledare

Nils Ryde, docent och lektor i Astrofysik

Med matematik i grunden, Astrofysik