lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Forskarutbildning

Aktuella forskningsområden beskrivs på respektive forskningsavdelnings webbsida

 

Forskarutbildningen är en tredje nivå, efter grund och avancerad, i fysikutbildningen.

Utbildning på forskarnivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå utvecklar utbildningen på forskarnivå särskilt de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Kursdelen ger fördjupade ämneskunskaper inom det egna avhandlingsarbetet men även en bredare vetenskaplig utblick över aktuell naturvetenskaplig forskning. Grundläggande pedagogisk utbildning och en aktiv seminarieverksamhet ingår också i kurskraven. Doktorander bedriver som regel viss undervisning på grundutbildningsnivå.

En doktorand arbetar i nära samarbete med sina handledare och kollegor i små forskningsgrupper, och ibland hör de till större internationella samarbeten. Resor till konferenser, andra universitet och forskningsanläggningar är naturliga ingredienser i utbildningen.

En forskarutbildning syftar till att utbilda licentiater och doktorer som har förmåga att både bedriva forskning av hög kvalitet och arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och samhälle, där erfarenhet av forskningsverksamhet är väsentlig.