lu.se

FYSIK I LUND

Portal för fysik och astronomi vid Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning, Fysiska institutionen

 För att kunna utbilda sig på forskarnivå i ämnet Fysik fordras att studenten söker och erhåller en utlyst doktorandtjänst. Sådana tjänster utannonseras på

http://www.lu.se/lediga-anstallningar?ref=D

Tjänsterna söks online i konkurens med andra sökande.

 Forskningen vid Fysiska Institutionen bedrivs både inom den naturvetenskapliga och den tekniska fakulteten.  Forskningen bedrivs vid sju olika avdelningar. Avdelningarna för Atomfysik, Fasta Tillståndets Fysik och Förbränningsfysik tillhör den tekniska fakulteten. Avdelningarna för Partikelfysik och Synkrotronljusfysik tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Kärnfysik och Matematisk Fysik har forskning vid båda fakulteterna. Aktuella forskningsområden beskrivs på avdelningarnas websidor.