lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Centrum- och Linnémiljöer

Centrumbildningar

Centrumbildningar är samarbetsorgan för tvärvetenskapliga forskningsområden inrättade av universitetsstyrelse eller rektor vid Lunds universitet.

Linnémiljöer

Linnéstödet är skapat för att höja Sveriges internationella konkurrenskraft genom att starka forskningsmiljöer garanteras fem till tio miljoner årligen under en tioårsperiod. Universitet och högskolor nominerar starka forskningsmiljöer inom de områden som de prioriterar i sina strategier. Linnébidragen utlyses av forskningsrådet Formas och vetenskapsrådet och all granskning görs av internationella experter.