lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikutbildning på alla nivåer.

Läs mer på NRCF:s webbplats: www.fysik.org