lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Atomfysik

Avdelningen för atomfysik bedriver forskning inom atomers och molekylers egenskaper, huvudsakligen studerade med avancerade lasermetoder. Lasrar med utgående effekter på terawatt-nivå används för att undersöka hur materia och ljus växelverkar vid extremt höga laserintensiteter. Tillämpningsområden finns inom medicin, miljö och IT, bl a utvecklas metoder för tidig diagnostik och behandling av cancer. Vidare mäts luftföroreningar med laserradarteknik och nya metoder för optisk informationsbehandling studeras.

Länk till avdelningen för atomfysiks webbplats (på engelska): www.atomic.physics.lu.se/