lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fasta tillståndets fysik

Halvledarfysik och halvledarmaterial är centrala områden inom Fasta tillståndets fysik. Forskarna tar fram halvledarstrukturer med kontroll på atomnivå, samt studerar de fysikaliska och elektroniska egenskaperna. Aktuella frågeställningar rör kvantfysikfenomen i nanostrukturer samt utveckling av nanoelektronik och biosensorer. Tillämpningsområden är framförallt inom nanoelektronik, nanooptik och biomedicin.

Länk till avdelningens webbplats (på engelska): www.ftf.lth.se