lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förbränningsfysik

Avdelningen för förbränningsfysik utvecklar nya metoder för att mäta till exempel temperatur och ämneskoncentrationer i framförallt förbränningsprocesser. Forskningen är både grundvetenskaplig och tillämpad. Ett annat forskningsområde är kemisk kinetik där forskare utvecklar avancerade beräkningsmodeller. Gemensamma mål är att förbättra miljöprestandan hos förbränningsprocesser i till exempel motorer, gasturbiner, värmepannor eller värmekraftverk, och samtidigt bidra till utvecklingen av förnyelsebara bränslen.

Länk till avdelningens webbplats: www.forbrf.lth.se/