lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kärnfysik

Kärnfysik handlar om atomkärnan, hur den är uppbygd och vilka krafter som verkar på den. På kärnfysikavdelningen håller vi på med grundläggande och praktiskt tillämpad kärnfysik, med astrobiogeofysik, och med mätningar och modellering av luftburna partiklar.

Den grundläggande kärnfysikforskningen bedrivs vid internationella forskningsanläggningar, bland annat vid FAIR och CERN. I Lund finns ett laboratorium för utveckling av detektorsystem och studier av till exempel nya grundämnen.

Forskningen inom den tillämpade kärnfysiken utnyttjar mycket känsliga analysmetoder för element- och isotopmätningar.  och bedrivs vid partikelacceleratorn LIBAF, där jonstrålebaserade analysmetoder, bland annat PIXE används för tvärvetenskaplig forskning.  

Inom astrobiogeologi tittar vi på hur utomjordiska spår i naturen från rymden kan kopplas till företeelser på jorden och hur livet på vår planet såg ut för miljarder år sedan.

Forskningen av luftburna partiklar, som härstammar från den tillämpade kärnfysiken och PIXE-tekniken, fokuserar på partiklars inverkan på klimat och hälsa.