lu.se

Fysiska institutionen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk fysik

Matematisk fysik tillämpar moderna teorier från matematik och fysik på fysikaliska, tekniska, medicinska och ekonomiska problem. Centrala forskningsområden är att uppnå teoretisk förståelse för atomkärnans struktur samt för nanometerstora system som grund för framtidens elektronik och kvantdatorer. Andra tillämpningsområden är ekonomiska (pengaflöden) och medicinska (t ex hjärtats dynamik) samt termiska analyser i mark för värmelagring och kärnbränslehantering.

Länk till avdelningens webbplats (på engelska): http://www.matfys.lth.se/