lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Fysicums historia

Fysicums historia börjar redan år 1735. Under 1900-talet har ämnet haft en snabb utveckling och historien från en enrummare i Kungshuset till dagens storinstitution presenteras här i bokform.

Fysik i Lund i tid och rum (2016) är en bildrik presentation och innehåller 29 historiska skeenden samt tre kapitel om fysikens nuvarande läge och framtidsutsikter. Materialet har tagits fram av Historiska gruppen och formgivits av Annika Nyberg.

Öppna boken här

 

Fysik i Lund: under 300 år av Ulf Litzen (2015) behandlar lundafysikens utveckling under universitetets första 300 år alltifrån starten, då hela verksamheten bestod av undervisning i form av föreläsningar, via en period då forskningen kom igång på allvar och väckte internationell uppmärksamhet, till den snabba expansionen efter andra världskriget.

Fysicums historiska resurser

Feedback

Vill du lämna synpunkter eller nytt material till Fysicums historia? Kontakta Kristina Holmin