lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Examenskrav

En tvåårig naturvetenskaplig masterexamen i fysik kräver

 • Totalt 120 hp
 • Minst 90 hp med avancerade kurser
 • Minst 90 hp fysik
 • Minst 30 hp examensarbete i fysik på avancerad nivå

Som fysikkurser räknas kurser med koder som börjar med FYS, FYT, AST eller MAX.

Avancerade kurser har en kod där fjärde bokstaven är efter L i alfabetet (till exempel FYSN14 och FYST34 är avancerade, men inte FYSA11).

Förutom ovanstående krav, finns det även krav på vissa kurser enligt följande (i alla fall gäller dessa kurser eller motsvarande):

 1. FYSN11, Fysikexperiment i forskning och samhälle7.5 hp
 2. tre av följande kurser
  • FYSN23, Elektromagnetism, 7.5 hp
  • FYSN15 Experimentella verktyg, 7.5 hp
  • FYSN17 Kvantmekanik, 7.5 hp
  • FYST43 Optik och optisk design, 7.5 hp
  • FYTN15 Statistisk mekanik, 7.5 hp
  • FYTN03 Beräkningsfysik, 7.5 hp

  om du har tagit dessa - eller motsvarande - i din kandidatexamen kan du välja fritt bland andra kurser.

Om du vill tillgodoräkna dig kurser från andra universitet, prata med din programkoordinator eller en studievägledare.