lu.se

FYSIK I LUND

Portal för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Medicinsk strålningsfysik

Denna sida på svenska This page in English

Kalender - Event Calendar

Hur du lägger till en händelse i kalendern

Instruktioner för kalendern med bilder finns i PDF.

OBS! Första gången du loggar in: Välj Europe/ Stockholm i fliken längst upp till höger bredvid ditt namn.

1. Klicka på denna länk till kalendern.

2. Logga in med Lucat-id.

3. Välj Create event. Följ stegen i manualen.

4. Välj Create lecture

OBS! För närvarande är systemet lite instabilt. Du kan behöva backa din webbläsare och klicka på sista momentet en gång till om inte din bokning går igenom.

***

How to add an event to the Calendar

Instruction with pictures for the Calendar is available in PDF.

NOTE. The first time you log in you have to choose Europe/Stockholm on the tab on the top of the page next to your name.

1. Click on this link to the Calendar

2. Log in with your Lucat-id.

3. Choose Create event. Follow the steps in the instruction.

4. Choose Create lecture.

NOTE! The system is temporarily unstable. You might need to go back one step in your browser and press Create one more time.

Indico

Indico är ett system för mötes- och konferensadministration. På Fysik i Lund använder vi bara kalender- och lokalbokningsfunktionerna.

***

Indico is a system for meeting and conference administration. At Physics in Lund we only use the event booking and the room booking functions.