lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Röstlängd / List of voters

Institutionens officiella röstlängd för val till institutionsstyrelse 2019 har fastställts och finns nedanför.

Den nya institutionsstyrelsen har mandatperiod 1 januari 2020 till 31 december 2022. De olika personalgrupperna samt studenterna ska vara företrädda i styrelsen enligt ett gemensamt beslut av Lunds tekniska högskola och naturvetenskapliga fakulteten. Genomförandet av styrelsevalet följer ett prefektbeslut på förslag från valberedningen. Besluten bifogas nedanför.

Valet kommer att ske elektroniskt och kommer vara öppet för röstning från och med den 4/11-2019 fram till och med den 8/11-2019. Kallelse till val kommer att skickas ut under vecka 42.

--------------------------------------------------------------------------

The official list of voters for the election of the Board of the Department of Physics in 2019 is now fixed and can be found below.

The term of the new board is from 1 January 2020 to 31 December 2022. The different staff categories and students shall be represented in the board according to a decision by the Faculty of Science and Faculty of Technology. The election procedures follow a decision by the Head of Department based on a suggestion by the Nomination Committee. These decisions are attached below.

The election will be conducted electronically between 4 November 2019 and 8 November 2019. Invitations to vote will be sent out in week 42.

Röstlängd / List of voters

 

 

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER