lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Stefan har ledigt den 22 - 25 mars

Under dessa dagar får avdelningarna själva hämta och lämna post i postrummet. UniPosten tar hand om pakethanteringen.

Räddningstjänsten gör studiebesök på Fysicum / The Fire Department will make study visit to the Department of Physics

Räddningstjänsten kommer att göra fem studiebesök på Fysiska institutionen under våren i samband med att det utbildas yttre befäl. Studiebesöken kommer att ske tisdagar veckorna 8-12, mellan 10.00 och 12.00, förutom vecka 9 då det blir mellan 13:30 och 15:30.

Under studiebesöken här är brandmännen fortfarande i beredskap, vilket innebär att deras tjänstebilar och brandbilar kommer att stå parkerade i anslutning till Fysicum. I händelse av utryckningslarm kan det således ske att de måste åka härifrån med sirenerna igång.

----

In connection with the training of external officers, the Fire Department will make five study visits to the Department of Physics. These visits will take place on Tuesdays weeks 8-12, between 10.00 and 12.00, except for week 9 when it will be between 13:30 and 15:30.

During the visits, the fire-fighters will still be in active duty, which means that their cars and fire trucks will be parked next to Fysicum. In the event of an emergency alarm, it can thus happen that they will have to go from here with the sirens running.

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER