lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Intranät / Intranet

Thaivagnen finns i H302

Från och med måndag i vecka 5 kommer Thaivagn och mikrovågsugnar att finnas i H302, förbindelsegången mellan H- och L-husen. Vatten automaten och kaffemaskinen kommer också att flyttas respektive tas bort.

Per Kristiansson
Biträdande prefekt/Assistant Head of Department

Den 11 december får flera busslinjer i Lund nya körvägar

Den 11 december 2016 byter Skånetrafiken tidtabell och i samband med detta får flera busslinjer i Lund ändrad körväg. St Laurentiigatan och Lundalänken stängs för trafik då byggandet av Spårväg Lund C - ESS startar efter nyår. Hållplatser som berörs är till exempel Allhelgonakyrkan, BMC, Ideon, LTH och Höjdpunkten. På www.skanetrafiken.se/lund kan du läsa mer om hur bussarna kör.

RSS

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER

Vaktmästare / Care taker

Stefan Schmiedel
vaktmastare@fysik.lu.se

tel 046-22 276 47

AKADEMISKA HUS: FELANMÄLAN / REPORT ERRORS

Anmäl fel via webbformulär efter att ha valt hus. På webbsidan finns också kontaktuppgifter

Report errors on Akademiska hus' web form after choosing house. On the webpage there is also contact information.

Webbformulär / web form