lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Lokalbokning flyttad till TimeEdit

Från och med 3 maj 2017 bokas alla lokaler, d v s både undervisnings- och möteslokaler, på Fysiska institutionen via TimeEdit. Inloggning sker via LUCAT-inloggning.

RSS

Stefan har semester 24 maj-13 juni

Posten sorteras i postrummet, men avdelningarna får själva hämta och lämna. Paket och gods i övrigt hämtas i godsmottagningen vid Kryolab eller ev postrummet.

Avdelningarna får själva rulla ut sina papperstunnor för tömning senast kl 9.00 torsdagar ojämna veckor utanför entré Syd vid receptionen.

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER

Vaktmästare / Care taker

Stefan Schmiedel
vaktmastare@fysik.lu.se

tel 046-22 276 47

AKADEMISKA HUS: FELANMÄLAN / REPORT ERRORS

Anmäl fel via webbformulär efter att ha valt hus. På webbsidan finns också kontaktuppgifter

Report errors on Akademiska hus' web form after choosing house. On the webpage there is also contact information.

Webbformulär / web form