lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Prefektens mottagningstider sommaren 2017

Prefekten har följande mottagningar under sommaren:

22a juni: ingen mottagningen

27e juni: mottagning

v. 27-32: ingen mottagning

15e aug: åter mottagning

Vid brådskande ärende kontakta Prefekten via sms på 0702-52 49 47.

Ytterdörrarna är låsta 23 juni - 11 augusti

Stefan har semester 30/6, 3-4/7 samt v 32 (7/8-11/8)

Under dessa dagar får avdelningarna själva hämta och lämna post i postrummet. Ytterdörrar är låsta och paket mottages därför på universitetsposten, där avdelningarna kan kvittera ut paketen som kommer med bud.

Lokalbokning flyttad till TimeEdit

Från och med 3 maj 2017 bokas alla lokaler, d v s både undervisnings- och möteslokaler, på Fysiska institutionen via TimeEdit. Inloggning sker via LUCAT-inloggning.

RSS

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER

Vaktmästare / Care taker

Stefan Schmiedel
vaktmastare@fysik.lu.se

tel 046-22 276 47

AKADEMISKA HUS: FELANMÄLAN / REPORT ERRORS

Anmäl fel via webbformulär efter att ha valt hus. På webbsidan finns också kontaktuppgifter

Report errors on Akademiska hus' web form after choosing house. On the webpage there is also contact information.

Webbformulär / web form