lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Ingen prefektmottagning torsdagen den 24 maj och tisdagen den 12 juni 2018.

Stefan är ledig 18 - 22 maj

Avdelningarna får själva sortera, hämta och lämna posten. Paket och övriga försändelser hämtas mot kvittens på Universitetsposten (Fysicums godsmottagning).

RSS

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER