lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Prefektmottagningar / Head of Department office hours

Prefektmottagningarna är tills vidare enbart digitala.

Använd länken nedan för att komma in i väntrummet:

https://lu-se.zoom.us/j/64113198118

The Head of Department office hours are only digital until further notice. Use the above link to come to the digital waiting room.

Hanno Perrey blir ny biträdande studierektor

Från och med den 1 december har institutionens grundutbildning förstärkts med en biträdande studierektor.  Hanno Perrey är forskare vid avdelningen för kärnfysik.

Uppdaterad information om hanteringen av Covid-19-utbrottet

Nya och skärpta restriktioner mot covid-19:

Nu måste du arbeta hemifrån

Fram till den 31 januari 2020 måste alla medarbetare vid fysiska institutionen arbeta hemifrån. Din närmsta chef kan besluta om undantag när det är absolut nödvändigt för verksamheten. All campusförlagd verksamhet som kan skjutas på framtiden kommer att skjutas på framtiden. Målet är givetvis att bromsa smittspridningen.

Läs mer om det nya beslutet och vad det innebär för dig i ditt arbete:

 

Uppdated information on the handling of the Covid-19 situation

New and tougher restrictions in relation to covid-19:

You must now work from home

New and tougher restricitions has now been decided upon at the department of Physics. All staff must work from home until january 31, 2020. When necessary your closest line manager has the right to make exceptions from this rule. All activities on campus will be postponed until furter notice. This effort is made in order to minimize the spread of covid-19

Learn more about the new descision and how it effects your work

Möjlighet att söka anslag för idéer hos Sten K Johnsons stiftelse

Sök senast den 18 februari

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Ansökningsperioden för 2021 är 21 januari, kl. 12.00 – 18 februari, kl. 12.00.

Läs mer på Sten K Johnsons stiftelsens webbplats

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER