lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

RSS

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

Fastställande av röstlängd inför val av valberedning / Fixing of list of voters for the election of election committee

Vid varje institution ska finnas en valberedning som föreslår prefekt och ställföreträdande prefekt och hanterar val till institutionsstyrelse. Valberedningen utses genom val. Röstlängden för val av valberedning med mandatperiod 1 juli 2018 till 30 juni 2021 har fastställts den 28 februari 2018.

Valet, som kommer att ske elektroniskt, kommer att äga rum under vecka 15/2018. Kallelse kommer att skickas ut i början av mars.

Röstlängd lärare

Röstlängd övriga

Each department at Lund University shall have an Election Committee, which nominates the Head and Deputy Head of the department and conducts the election of the Board of the department. The Election Committee is appointed in an election. The official list of voters for the election of the Election Committee at the Department of Physics with term 1 July 2018 to 30 June 2021 has been fixed February 28 2018.

The election of the Election Committee, which will be carried out electronically, will take place during week 15/2018. Invitations to vote will be sent out in the beginning of March.

List of voters Teacher

List of voters Other

 

 

KALENDER