lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Beslut/Mallar

På denna sida publiceras beslut fattade av prefekten och institutionsstyrelsen.
Beslut som ersätts av nya avpubliceras från intranätet. Observera att inte alla beslut kommer att publiceras här.

Här publiceras även mallar och dokument av liknande karaktär.

Saknar du ett beslut/en mall/ eller ett annat dokument som borde finnas här? Vänd dig till institutionens prefekt