lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Doktorand/PhD

Fysiska Institutionen / Department of Physics

Lathund för forskarutbildning vid Fysiska Institutionen (pdf)

(In Swedish!)

Information, riktlinjer, styrdokument, beslut, med mera, kring forskarutbildningen vid institutionen, från utlysning av tjänster fram till examen.

Information, decisions, etc. regarding postgraduate studies at the department.

Kontakt

Göran Frank,
Studierektor forskarutbildning
Director of PhD studies
goran.frank@nuclear.lu.se
046-222 76 35
Fysicum rum B212

Kontaktperson för forskarutbildning vid avdelningar (KFU)

Atomfysik:
Andreas Walther

Fasta Tillståndets Fysik:
Jonas Johansson

Förbränningsfysik:
Christian Brackmann

Kärnfysik:
Göran Frank

Matematisk Fysik:
Ferdi Aryasetiawan

Partikelfysik:
David Silvermyr

Synkrotronljusfysik:
Edvin Lundgren