lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser/Courses

FU-kurser på LTH och Naturvetenskapliga fakulteten / PhD courses at LTH and the Science faculty

Forskarutbildningskurser, N-fak  (på svenska)

PhD courses, Science faculty  (in English)

Forskarutbildningskurser, LTH (på svenska)

PhD-courses, LTH (in English)

 

 

 

FU-kurser Fysiska Institutionen / PhD courses Dept. of Physics

Kurskod / Course codeEv. GU- kurskod* Kurs / CoursePoäng / Credits (hp)
NAFY001Utläsning och signalbehandling för detektorsystem /
Read-out and signal processing for detector systems
3
NAFY002Modellering och datasimulering av partiklars passage genom materia, med GEANT4 som exempel /
Modelling and computer simulation of particles passage through matter, with GEANT4 as example
3
NAFY003Att skriva för att publicera vetenskapliga artiklar /
Scientific writing for publication
2
NAFY004FYST42/ FAF085Svepprobmikroskopi /
Scanning Probe Microscopy
7,5
NAFY005FYST49Flerkropparsteori /
Many-Body Theory
10
NAFY006FYST20Spektroskopi och materiens kvantmekaniska beskrivning /
Spectroscopy and the quantum description of matter
7,5
NAFY007Gruppteori /
Group Theory
7,5
NAFY008
NAFY009
NAFY010FYST19Ytors fysik och kemi /
Physics and Chemistry of Surfaces
7,5
NAFY011Läskurs i kvantoptik /
Reading course on quantum optics

10

NAFY012Avancerad röntgenmikroskopi /
Advanced X-Ray Microscopy
7,5
NAFY013Funktionalintegralformulering av kvantmekaniska mångpartikel-system /
Functional Integral Formulation of
Quantum Many-Particle Systems
7,5
NAFY014 FAF020FAtt undersöka materia med ljus /
Probing matter with light
5
NAFY015Mörk materia; Fördelning, ursprung, detektering och produktion /
Dark Matter; Distribution, origin,
detection and production
3
NAFY016Analys av mikroskopibilder med hjälp av ImageJ /
Image analysis for microscopy using
ImageJ
7,5
NAFY017FYST25/ FFF051 Fasta tillståndets teori /
Solid State Theory
7,5
FAF015FKvantinformation 7,5
FAF080FFAFA080/ FYST14Atom- och molekylspektroskopi /
Atomic and Molecular Spectroscopy
7,5
FAF095FFotonik och optisk kommunikation7,5
FAF150FFAF150/FYST22Medicinsk optik /
Medical Optics
7,5
FAFF01FFAFF01/FYST43Optik och optisk design /
Optics and Optical Design
7,5
FAFF20FFAFF20/FYST29Multispektral avbildning /
Multispectral Imaging
7,5
FAFN01FFAFN01/FYSN14Lasrar /
Lasers
7,5
FAFN05FFAFN05/FYST21Ljus - materia växelverkan
Light-Matter Interaction
7,5
FAFN10FFAFN10/FYST32Avancerade laser- och optiksystem
Advanced Optics and Lasers
7,5
FAFN15FFAFN15/FYST35Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
7,5
FFF021FFFF021/FYST15Halvledarfysik
Semiconductor Physics
7,5
FFFN05FFFFN05/FYST40Nanomaterial - Termodynamik och kinetik
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
7,5
FKFN20FFKFN20Kärnfysik, fördjupningskurs

7,5
FKF070FFKF070/FYST16Modern subatomär fysik7,5
FKFN05FFYSN15/FKFN05Experimentella verktyg i subatomär fysik
Experimental tools in subatomic physics
7,5
FKFN25FFKFN25/FYST18Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied nuclear, neutron and reactor physics
7,5
FKF025FPIXE - teori och tillämpningar7,5
FKFF01FFKFF01Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics
4
FKF100FFKF100/FYST38Miljömätteknik
Methods for environmental monitoring
7,5
FBR024FFBR024/FYST28Laserbaserad förbränningsdiagnostik

7,5

* För gemensamma kurser GU- och FU-nivå