lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser/Courses

FU-kurser Fysiska Institutionen / PhD courses Dept. of Physics

Kurskod / Course codeEv. GU- kurskod* Kurs / CoursePoäng / Credits (hp)
NAFY001Utläsning och signalbehandling för detektorsystem
Read-out and signal processing for detector systems
3
NAFY002

Modellering och datasimulering av partiklars passage genom materia, med GEANT4 som exempel
Modelling and computer simulation of particles passage through matter, with GEANT4 as example

3
NAFY003Att skriva för att publicera vetenskapliga artiklar
Scientific writing for publication
2
NAFY004FYST42/ FAF085Svepprobmikroskopi
Scanning Probe Microscopy
7,5
NAFY005FYST49Flerkropparsteori
Many-Body Theory
10
NAFY006FYST20Spektroskopi och materiens kvantmekaniska beskrivning
Spectroscopy and the quantum description of matter
7,5
NAFY007Gruppteori
Group Theory
7,5
NAFY008
NAFY009
NAFY010FYST19Ytors fysik och kemi
Physics and Chemistry of Surfaces
7,5
NAFY011Läskurs i kvantoptik
Reading course on quantum optics

10

NAFY012Avancerad röntgenmikroskopi
Advanced X-Ray Microscopy
7,5
NAFY013Funktionalintegralformulering av kvantmekaniska mångpartikel-system
Functional Integral Formulation of
Quantum Many-Particle Systems
7,5
NAFY014 FAF020FAtt undersöka materia med ljus
Probing matter with light
5
NAFY015Mörk materia; Fördelning, ursprung, detektering och produktion
Dark Matter; Distribution, origin, detection and production
3
NAFY016Analys av mikroskopibilder med hjälp av ImageJ
Image analysis for microscopy using
ImageJ
7,5
NAFY017FYST25/ FFF051 Fasta tillståndets teori
Solid State Theory
7,5
NAFY018MNXB01Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare
Introduction to Programming and Computing for Scientists
7,5
NAFY019FYST17Modern experimentell partikelfysik
Modern Experimental Particle Physics
7,5
FAF015FFYST30Kvantinformation 7,5
FAF080FFAFA080/ FYST14Atom- och molekylspektroskopi
Atomic and Molecular Spectroscopy
7,5
FAF095FFotonik och optisk kommunikation7,5
FAF150FFAF150/FYST22Medicinsk optik
Medical Optics
7,5
FAFF01FFAFF01/FYST43Optik och optisk design
Optics and Optical Design
7,5
FAFF20FFAFF20/FYST29Multispektral avbildning
Multispectral Imaging
7,5
FAFN01FFAFN01/FYSN14Lasrar
Lasers
7,5
FAFN05FFAFN05/FYST21Ljus - materia växelverkan
Light-Matter Interaction
7,5
FAFN10FFAFN10/FYST32Avancerade laser- och optiksystem
Advanced Optics and Lasers
7,5
FAFN15FFAFN15/FYST35Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
7,5
FFF021FFFF021/FYST15Halvledarfysik
Semiconductor Physics
7,5
FFFN05FFFFN05/FYST40Nanomaterial - Termodynamik och kinetik
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
7,5

FFFN25F

FFFN25/FYST50

Optoelektronik och optisk kommunikation
Optoelectronics and Optical Communication

7,5

FKFN20F

FKFN20Kärnfysik, fördjupningskurs

7,5

FKF070F

FKF070/FYST16Modern subatomär fysik7,5
FKFN05FFYSN15/FKFN05Experimentella verktyg i subatomär fysik
Experimental tools in subatomic physics
7,5
FKFN25FFKFN25/FYST18Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied nuclear, neutron and reactor physics
7,5
FKF025FPIXE - teori och tillämpningar7,5
FKFF01FFKFF01Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics
4
FKF100FFKF100/FYST38Miljömätteknik
Methods for environmental monitoring
7,5
FBR024FFBR024/FYST28Laserbaserad förbränningsdiagnostik

7,5

* För gemensamma kurser GU- och FU-nivå