lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

NAFY001

NAFY001

Titel (Sv): Utläsning och signalbehandling för detektorsystem 

Title (En): Read-out and signal processing for detector systems

Kursansvarig / Course responsible: Torsten Åkesson (torsten.akesson@hep.lu.se)

Poäng / credits: 3 hp

The course is given on sufficient demand.

Kursplan (Sv)