lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

NAFY011

NAFY011

Titel (Sv): Läskurs i kvantoptik

Title (En): Reading course on quantum optics

Kursansvarig / Course responsible: Andreas Wacker (Andreas.Wacker@fysik.lu.se)

Poäng / credits: 10 hp

Kursplan (Sv)

Syllabus (En)

Kurshemsida / Course web page: http://www.matfys.lth.se/education/NAFY011/

Kursen ges läsåret 2017/2018 (börjar HT2017 och slutar VT2018) i ganska lågt tempo. Anmälan till kursansvarig.

The course will be given during 2017/2018 (start HT 2017, end VT 2018).