lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lön/Salary

Ingångslöner / Initial salaries

2016-10-01 -- 2017-09-30

Ingångslön
N-fak27 100 kr
LTH28 600 kr

(Gäller för doktorander med doktorandtjänst. / Valid for PhD students with PhD position.)

Ansökan om etapplyft / Application for new salary level

Blankett (svensk)

Form (English)

Blanketten lämnas till Studierektor FU (På en del avdelningar lämnas den till FUA för en första granskning. FUA kan i så fall skriva under i rutan mitt på sidan "Prefekt/motsv underskrift/förtydligande".)

Det ska framgå ur senast uppdaterade individuell studieplan att kraven för etapplyft är uppfyllda. Efter granskning och underskrift av studierektor och prefekt går ärendet tillbaka till avdelningsadministratören.

The application form shall be handed in to the Director for PhD studies (In some divisions to the FUA). It must be clear from the individual study plan that the requirements for the salary increase are fulfilled.

Beräkning av tidpunkt för etapplyft

Vid Fysiska Institutionen gäller att som grund för beräkning av tidpunkt för etapplyft ska aktivitet i forskarutbildningen användas (aktivitet från första till och med senaste termin summeras). Detta beskriver den tid som använts för forskarutbildningen. Aktivitet ska framgå ur den individuella studieplanen. Utöver tiden krävs även att tillräckliga resultat uppnåtts. Både kravet på summa aktivitet och kravet på uppnådda högskolepoäng, enligt tabellen nedan, måste därför vara uppfyllda. Eventuella tillgodoräknade kurser från före antagning till forskarutbildning ska dock inte tas med i uppnådda högskolepoäng (vid beräkning av tidpunkt för etapplyft).

På några avdelningar finns ytterligare krav (t.ex. licentiatexamen för etapplyft 120 hp). Fråga din avdelnings FUA.

Belopp etapplyft / Salary increase values

HögskolepoängSumma aktivtetLTHN-fak
60 hp200%1100 kr600 kr
120 hp400%1100 kr1100 kr
180 hp600%600 kr1100 kr

Fakulteternas sidor om lön för doktorandtjänst / Faculty pages about salary for PhD positions

LTH (svenska)

LTH (English, only limited information)

Naturvetenskapliga fakulteten (svenska)

Faculty of Science (English)

Löneavtal för doktorander

(This information is only available in Swedish)

Doktorandavtal

Information från SACO-S-rådet vid Lunds Universitet

Doktorandlöner vid Lunds universitet (uppdaterad 2017-01-31)