lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lön/Salary

Ingångslöner / Initial salaries

2017-10-01 -- 2018-09-30

Ingångslön
N-fak27 700 kr
LTH29 200 kr

(Gäller för doktorander med doktorandtjänst. / Valid for PhD students with PhD position.)

Ansökan om etapplyft / Application for new salary level

Blankett (svensk)

Form (English)

Blanketten lämnas till Studierektor FU (På en del avdelningar lämnas den till FUA för en första granskning. FUA kan i så fall skriva under i rutan mitt på sidan "Prefekt/motsv underskrift/förtydligande".)

Det ska framgå ur senast uppdaterade individuell studieplan att kraven för etapplyft är uppfyllda. Efter granskning och underskrift av studierektor och prefekt går ärendet tillbaka till avdelningsadministratören.

The application form shall be handed in to the Director for PhD studies (In some divisions to the FUA). It must be clear from the individual study plan that the requirements for the salary increase are fulfilled.

Beräkning av tidpunkt för etapplyft

Som utgångspunkt för beräkning av tidpunkt för etapplyft gäller sammanlagd tid för forskarutbildning, från antagningsdatum fram till tidpunkten för etapplyft. Tid för institutionstjänstgöring räknas inte med. Beräkning görs genom att använda ackumulerad aktivitet i forskarutbildningen från den individuella studieplanen. Tillgodoräknade kurser från före antagning räknas också in i tiden (där 30 hp motsvarar en termin = 100% ackumulerad aktivitet).

Utöver tiden krävs även att tillräckliga resultat uppnåtts. Både kravet på ackumulerad aktivitet och kravet på uppnådda högskolepoäng, enligt tabellen nedan, måste vara uppfyllda. På blanketten för etapplyft står det enbart uppnådda högskolepoäng, vilket är missvisande.

På några avdelningar finns ytterligare krav (t.ex. licentiatexamen för etapplyft 120 hp). Fråga din avdelnings FUA.

Belopp etapplyft / Salary increase values

HögskolepoängAckumulerad aktivtetLTHN-fak
60 hp200%1100 kr600 kr
120 hp400%1100 kr1100 kr
180 hp600%600 kr1100 kr

Fakulteternas sidor om lön för doktorandtjänst / Faculty pages about salary for PhD positions

LTH (svenska)

LTH (English, only limited information)

Naturvetenskapliga fakulteten (svenska)

Faculty of Science (English)

Löneavtal för doktorander

(This information is only available in Swedish)

Doktorandavtal

Information från SACO-S-rådet vid Lunds Universitet

Doktorandlöner vid Lunds universitet (uppdaterad 2017-01-31)