lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lön/Salary

Ingångslöner / Initial salaries

2020-04-01 -- 2021-03-30

Ingångslön
N-fak29 200 kr
LTH30 700 kr

(Gäller för doktorander med doktorandtjänst. / Valid for PhD students with PhD position.)

Ansökan om etapplyft / Application for new salary level

Blankett (svensk)

Form (English)

Blanketten lämnas till Studierektor FU (På en del avdelningar lämnas den till KFU för en första granskning. KFU kan i så fall skriva under i rutan mitt på sidan "Prefekt/motsv underskrift/förtydligande".)

Det ska framgå ur senast uppdaterade individuell studieplan att kraven för etapplyft är uppfyllda. Efter granskning och underskrift av studierektor och prefekt går ärendet tillbaka till avdelningsadministratören.

The application form shall be handed in to the Director for PhD studies (In some divisions to the KFU). It must be clear from the individual study plan that the requirements for the salary increase are fulfilled.

Beräkning av tidpunkt för etapplyft

Som utgångspunkt för beräkning av tidpunkt för etapplyft gäller sammanlagd tid för forskarutbildning, från antagningsdatum fram till tidpunkten för etapplyft. Tid för institutionstjänstgöring räknas inte med.  Tillgodoräknade kurser från före antagning räknas också in i tiden (där 30 hp motsvarar sex månader).

Utöver tiden krävs även att tillräckliga resultat uppnåtts.

På några avdelningar finns ytterligare krav (t.ex. licentiatexamen för etapplyft 120 hp). Fråga din avdelnings KFU.

Belopp etapplyft / Salary increase values

HögskolepoängAckumulerad aktivtetLTHN-fak
60 hp200%1100 kr600 kr
120 hp400%1100 kr1100 kr
180 hp600%600 kr1100 kr

Fakulteternas sidor om lön för doktorandtjänst / Faculty pages about salary for PhD positions

LTH (svenska)

LTH (English, only limited information)

Naturvetenskapliga fakulteten (svenska)

Faculty of Science (English)

Löneavtal för doktorander

(This information is only available in Swedish)

Doktorandavtal

Information från SACO-S-rådet vid Lunds Universitet