lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rekrytering av doktorander / Recruiting doctoral students

Guide - Läs denna först!

Generella råd finns i guiden Doktorandrekrytering/Recruiting doctoral students, se länkar i högerkolumnen. Guiden har tagits fram gemensamt av naturvetenskapliga fakulteten och tekniska fakulteten (LTH).


Arbetsgång vid Fysiska Institutionen för rekrytering av forskarstudenter/doktorander

Arbetsgången är under utveckling och att betrakta som preliminär.

 1. Meddela avdelningsföreståndare/avdelningsledning och avdelningens kontaktperson för FU-frågor (KFU) att du planerar att rekrytera doktorand(er), inkl. inriktning och finansiering. Klartecken ska erhållas från avdelningsföreståndaren.

 2. Granskningsgrupp utses av avdelningsföreståndare efter diskussion med avdelningens KFU. Gruppen ska bestå av minst 3 personer (normalt 3-5 personer). Minst en man och minst en kvinna ska ingå.
  Jävsfrågan ska beaktas. Den vanligaste jävsformen är att sökande har gjort examensarbete för rekryterande lärare / tilltänkt huvudhandledare. Om jäv förekommer mellan sökande och någon i gruppen får övriga i gruppen inte vara jäviga. Ev. behöver granskningsgruppens sammansättning ses över efter sista ansökningsdag.
  Dessa personer skall ingå:
  • Rekryterande lärare/forskare (normalt ordförande)
  • Tilltänkt huvudhandledare (om ej samma som rekryterande lärare/forskare)
  • Minst en senior lärare/forskare som saknar nära personlig eller forskningsmässig koppling till huvudhandledaren och som inte är påtänkt för handledarskap i utbildningsprojektet. Denna person hämtas från annan avdelning/institution/universitet.
  • Doktorand

 3. Be avdelningens personaladminsitratör att lägga upp ett ärende i rekryteringssystemet Varbi. Lämna erforderlig information, och meddela vilka som ska kunna komma åt ansökningshandlingarna i systemet (normalt granskningsgruppen).

 4. Meddela prefekt och studierektor FU (SR FU) via mejl att rekrytering har påbörjats.

 5. Skriv kravprofil enligt Fysiska institutionens mall (finns till höger). Eventuellt även urvalsfrågor (frivilligt). Kravprofilen ska skrivas på svenska och engelska. Avdelningens KFU och SR FU kan bistå. Kravprofil och urvalsfrågor ska granskas och godkännas av SR FU. Inledande standardiserad text som beskriver Lunds Universitet, respektive fakultet, och Fysiska Institutionen genereras av rekryteringssystemet och behöver inte skrivas in i kravprofilen.

 6. Skicka godkänd kravprofil och ev. urvalsfrågor till avdelningens personaladministratör för inläggning i rekryteringssystemet.

 7. Kravprofil, beredningsgrupp och utlysning godkänns i rekryteringssystemet av avdelningsföreståndare, SR FU och prefekt (SR FU genom kommentar i kommentarsfältet, avdelningsföreståndare och prefekt attesterar).

 8. Du får möjlighet att korrekturläsa utlysningen innan den görs klar.

 9. Tjänsten utannonseras utan kostnad på universitetets hemsidor, Arbetsförmedlingen och Euraxess. Om annan annonsplats önskas, prata med avdelningens personaladministratör.

 10. Nu är det bara att invänta att ansökningar kommer in. Beredningsgruppen kan se dem i rekryteringssystemet efterhand.

 11. Efter sista ansökningsdag ska beredningsgruppen utvärdera ansökningarna, genomföra intervjuer och göra urval enligt urvalskriterierna i kravprofilen. Guiden Doktorandrekrytering, avsnitt "Urval och intervju" är ett bra stöd i den processen (se länk till höger). Personaladministratörer/samordnare på avdelning, institution och fakultet kan bistå med rådgivning kring hur urval, intervjuer, arbetsprover, kunskapsprover, personlighetsanalyser, med mera, kan utformas.

 12. Kontakta den som erbjuds tjänsten och eventuellt även dem som rankats som möjliga kandidater. Alla som har intervjuats bör få personlig feedback.

 13. Urvalsprocessen ska dokumenteras i ett yttrande (mall finns till höger). Yttrandet ska skrivas på svenska. KFU och SR FU kan bistå. Yttrandet ska granskas och godkännas av SR FU. Efter godkännande ska yttrandet undertecknas av rekryterande lärare/forskare, avdelningsföreståndare och KFU. Det lämnas sedan till SR FU som undertecknar och får godkännande och signatur även från prefekt.

 14. När prefekt godkänt och undertecknat lämnas yttrandet till personaladministratör som lägger in det i rekryteringssystemet.

 15. Personaladministratör skickar ett erinransmeddelande till sökande som ej erbjudits tjänsten. (På N-fak görs detta av avdelningens personaladministratör medan det på LTH görs av fakultetens personaladministratör.) De sökande har två veckor på sig att inkomma med eventuell erinran till prefekten (erinransperioden).

 16. Individuell studieplan (ISP) för antagning upprättas. Detta kan påbörjas under erinransperioden. Mallar finns till högar. ISP ska skrivas på svenska eller engelska. .......

 17. Mer kommer ......