lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studieplan/Study plan

Allmän studieplan / General syllabi

Ordinarie individuell studieplan / Regular individual study plan

LTH

Individuell studieplan / Individual study plan

N-fak / Science faculty

Individuell studieplan / Individual study plan

Manual (Sv)   Manual (Eng)

----------------------------------------------------------------------------

Individuell studieplan för antagning / Individual study plan for admission

För antagning till forskarutbildning / For admission to postgraduate studies

Mallar finns på denna sida:
You can find templates on this page:
Rekrytering av doktorander / Recruiting doctoral students

-----------------------------------------------------------------------------

Kontakt/Contact

Göran Frank, studierektor FU
goran.frank@nuclear.lu.se

046-222 76 35