lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

UKÄs utvärdering av forskarutbildningen

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har påbörjat arbetet med en nationell utvärdering av forskarutbildningen. En pilotutvärdering har genomförts 2015-2016 inom ett mindre antal ämnen vid ett fåtal universitet och högskolor, med syfte är att testa den framtagna utvärderingsmetoden. Utvärderingar i stor skala startar januari 2017.

Utvärderingen ska göras enligt "Vägledning för lärosäten och bedömare".

UKÄ har publicerat en långtidsplan (2017-2022) för utvärderingar, och i denna finns forskarutbildning i fysik inte med.

Mer information finns på UKÄs hemsida.