lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning / Book a room

Hur du bokar lokal på Fysiska institutionen

Instruktioner finns även som PDF med bilder.

Snabblänk för att se vilka lokaler som är lediga idag!

OBS! Första gången du loggar in: Välj Europe/ Stockholm i fliken längst upp till höger bredvid ditt namn.

1. Klicka på denna länk för lokalbokning.

2. Logga in med Lucat-id.

3. Du kan nu välja mellan att: (default-inställningen är Book a room och det är den vy du möts av.)

a) boka genom att först välja lokal och sedan datum = Book a room

eller

b) boka genom att först välja datum och se vilka lokaler som är lediga = Calendar

OBS! För närvarande är systemet lite instabilt. Du kan behöva backa din webbläsare och klicka på sista momentet en gång till om inte din bokning går igenom.

 

Sal A och D bokas via Tomas Brage.

Projektor bokas via biblioteket.

Om ditt evenemang är öppet för andra lägg gärna till det i evenemangskalendern

***

How to book a room at the Physics Department

Instructions are also available in PDF with pictures.

Quick link to see which rooms are available today!

NOTE. The first time you log in you have to choose Europe/Stockholm on the tab on the top of the page next to your name.

1. Click on this link to book a room.

2. Log in with Lucat-id.

3. You can now choose between: (default is Book a room.)

a) book by first selecting room and then the date = Book a room

or

b) book by first selecting date and then the rooms available = Calendar

 

NOTE! The system is temporarily unstable. You might need to go back one step in your browser and press Book one more time.

Hall A and Hall D are booked via Tomas Brage.

Projector is booked via the library.

Please add your event to the Calender for Physics in Lund if it's open to everyone.

Indico

Indico är ett system för mötes- och konferensadministration. På Fysik i Lund använder vi bara kalender- och lokalbokningsfunktionerna.

***

Indico is a system for meeting and conference administration. At Physics in Lund we only use the event booking and the room booking functions.