lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgrupp Administration vid Fysiska institutionen

Bakgrund

11 juni 2019: Institutionsstyrelsen beslutar att tillsätta en utredning om fysiska institutionens administration (se protokoll). Knut Deppert får i uppdrag att komma med ett förslag för hur utredningen ska genomföras.

11 september 2019: Styrelsen beslutar om att utredningen ska genomföras enligt Knuts förslag.

17 mars 2020: Utredarna Carina Jarl och Jörgen Nilsson överlämnar sin skriftliga rapport (kallelse till styrelsemöte) till institutionsstyrelsen och föredrar muntligen för institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen bildar en arbetsgrupp bestående av prefekten och styrelseledamöterna Per Johnsson och Charlotte Solberg som ska diskutera vidare med utredarna och komma med förslag på hur institutionens administration ska organiseras (se protokoll). Arbetsgruppen kompletteras med avdelningsföreståndaren Peter Christiansen och huvudskyddsombud Mattias Richter.

26 mars 2020: Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete.