lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Uppdrag

 • vara beredande organ för styrelse i frågor rörande jämställdhet, likabehandling och mångfald
 • följa upp styrelsebeslut i dessa frågor.
 • själv initiera och aktivt lyfta frågor till styrelsen rörande institutionens jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.
 • representera styrelsen i motsvarande grupper på fakultetsnivå och fungera som länk mellan institution och fakultet.
 •  Stödja forskningsavdelningarna i deras JäLM-arbete

Sammansättning

Per Kristiansson, biträdande prefekt med ansvar för JäLM-frågor, sammankallande

Christelle Prinz

Johan Mauritsson 

Hanno Perrey 

Robert Collin (s) 

Anne Petersson Jungbeck (s) 

Florinda Viñas Boström (s, doktorand) 

Student GU (LUNA) 

Student GU (TLTH) 

(s) tillhör Fysiska institutionens styrelse

Representation

Per Kristiansson, Hanno Perrey Naturvetenskapliga fakultetens JoL-kommitté

Christelle Prinz. Anne Petersson Jungbeck. LTHs JäLM-grupp

Per Kristiansson, Ledningsgrupp för JäLM, LTH

Aktuella frågor

 • Uppdatering av JäLM-plan för Fysicum - klart 
 • ”Lathund” för avdelningarna - dokument klart
 • Hemsida - klart
 • Utlysningstexter - dokument klart
 • Extra förlängning för föräldralediga doktorander
 • Jämställdhetsmedel