lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgrupp för jämställdhet och lika villkor

Gruppens syfte

Arbetsgruppen för jämställdhet och lika villkor är utsedd av Fysiska institutionens styrelse med uppgift att vara beredande organ för frågor rörande jämställdhet, likabehandling och mångfald samt att följa upp styrelsebeslut. Gruppen uppgift är även att själv initiera och aktivt lyfta frågor till styrelsen rörande institutionens jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.

 

 

Arbetsgruppens medlemmar

Bengt Meuller

Teknisk personal

Cecilia Bille

Administrativ personal

Helena Hallefjord

Student TLTH

Charlie Borneteg

Student GLUFS

Joakim Rosell

doktorand

Nina Reistad

Lärare LTH

Per Kristiansson

Bitr. pref (sammankallande)

Tomas Brage

Lärare N

Projekt

1.   Information om gruppens arbete ( via hemsida)

2.   Uppdatering av institutionens plan för jämställdhet och lika villkor

3.   Utvärdering av doktorandförlängning i samband med föräldraledighet