lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Avdelningsföreståndare/Head of Division

listan nedan hänvisar till de personer som kallas till institutionens avdelningsföreståndarmöten/the list of people below attend the monthly meetings for Head of Divisions

Avdelninsgföreståndare och biträdande avdelningsföreståndare

Claes Göran Wahlström (Atomfysik)

Stefan Kröll (Atomfysik)

Dan Hessman (Fasta tillståndets fysik)

Anders Gustafsson (Fasta tillståndets fysik)

Annelie Löfgren (Fasta tillståndets fysik)

Marcus Aldén (Förbränningsfysik)

Per-Erik Bengtsson (Förbränningsfysik)

Dirk Rudolph (Kärnfysik)

Sven Åberg (Matematisk fysik)

Peter Samuelsson (Matematisk fysik)

Ann-Marie Pendrill (Nationellt resurscentrum för fysik)

Torsten Åkesson (Partikelfysik)

Peter Christensen (Partikelfysik)

Anders Mikkelsen (Synkrotronljusfysik)

Johan Gustafson (Synkrotronljusfysik)

Rainer Timm (Synkrotronljusfysik)

 

Studierektorer:

Tomas Brage (N-fak)

Elisabeth Nilsson (LTH)

Göran Frank

 

Gemensam administrativ personal

Gabriele Kalus

Britt-Marie Hansson

 

senast uppdaterad 161208