lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Avdelningsföreståndare/Head of Division

listan nedan hänvisar till de personer som kallas till institutionens avdelningsföreståndarmöten/the list of people below attend the monthly meetings for Head of Divisions

Avdelninsgföreståndare och biträdande avdelningsföreståndare

Claes Göran Wahlström (Atomfysik)

Johan Mauritsson (Atomfysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Dan Hessman (Fasta tillståndets fysik)

Annelie Löfgren (Fasta tillståndets fysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Anders Gustafsson (Fasta tillståndets fysik, biträdande avdelningsföreståndare)

Marcus Aldén (Förbränningsfysik)

Per-Erik Bengtsson (Förbränningsfysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Dirk Rudolph (Kärnfysik)

Birgitta Svenningsson (Kärnfysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Peter Samuelsson (Matematisk fysik)

Stephanie Reimann (Matematisk fysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Peter Christiansen (Partikelfysik)

Else Lytken (Partikelfysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Anders Mikkelsen (Synkrotronljusfysik)

Rainer Timm (Synkrotronljusfysik, ställföreträdande avdelningsföreståndare)

Johan Gustafson (Synkrotronljusfysik, biträdande avdelningsföreståndare)

 

 

Studierektorer:

Charlotta Nilsson (grundutbildning)

Göran Frank (forskarutbildning)

 

 

Gemensam administrativ personal

Gabriele Kalus

Britt-Marie Hansson

 

senast uppdaterad 200526