lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

E-postlistor

Vill du mejla alla på Fysiska institutionen?
Använd dig av all@fysik.lu.se

Vill du nå enskilda avdelningar och eller en viss personalkategori? Mejla respektive avdelningsadministratör eller avdelningsföreståndare beroende på ärendets art och be om vidare spridning till dem ärendet berör.

Vill du mejla alla i Fysiska institutionens styrelse?
Använd e-postadressen styrelsen@fysik.lu.se
Se vilka som sitter i styrelsen här

De administratörer som kallas till Britt-Marie Hanssons administratörsmöten finns på en särskild e-postlista. Se vilka personerna är här