lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

E-postlistor

Vill du mejla alla på Fysiska institutionen?
Använd dig av all@fysik.lu.se

Vill du nå enskilda avdelningar och eller en viss personalkategori? Mejla respektive avdelningsadministratör eller avdelningsföreståndare beroende på ärendets art och be om vidare spridning till dem ärendet berör.

Vill du mejla alla i Fysiska institutionens styrelse?
Använd e-postadressen styrelsen@fysik.lu.se
Se vilka som sitter i styrelsen här

Lista över administratörer vid Fysik i Lund. Adressen till den särskilda e-postlista är administratorer@fysik.lu.se. Se vilka personerna är här