lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsavdelningar/Research divisions

Atomfysik/Atomic Physics
LTH/Faculty of Engineering
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Claes Göran Wahlström
Bitr. avdelningsföreståndare/Assistant Head of Division: Stefan Andersson Engels

Fasta tillståndets fysik/Solid State Physics
LTH/Faculty of Engineering
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Dan Hessman
Bitr. avdelningsföreståndare/Assistant Head of Division: Anders Gustafsson and Annelie Löfgren

Förbränningsfysik/Combustion Physics
LTH/Faculty of Engineering
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Marcus Aldén
Bitr. avdelningsföreståndare/Assistant Head of Division: Per-Erik Bengtsson

Kärnfysik/Nuclear Physics
LTH och Naturvetenskaplig fakultet/Faculty of Engineering and Science Faculty
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Kristina Stenström Ericsson
Bitr. avdelningsföreståndare/Assistant Head of Division: Dirk Rudolph

Matematisk fysik/Mathematical Physics
LTH och Naturvetenskaplig fakultet/Faculty of Engineering and Science Faculty
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Sven Åberg
Bitr. avdelningsföreståndare: Peter Samuelsson

Partikelfysik/Particle Physics
Naturvetenskaplig fakultet/Science Faculty
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Torsten Åkesson
Bitr. avdelningsföreståndare: Else Lytken

Synkrotronljusfysik/Synchrotron Radiation Physics
Naturvetenskaplig fakultet/Science Faculty
Avdelningsföreståndare/Head of Division: Stacey Sörensen
Bitr. avdelningsföreståndare/Assistant Head of Division: Joachim Schnadt