lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

FU-råd

Uppdrag

  • Följa upp och utveckla forskarutbildningen vid institutionen
  • Rådgivande organ till studierektor FU, institutionsledningen och institutionsstyrelsen i forskarutbildningsfrågor

Sammansättning

 

Ordinarie:

Göran Frank, Studierektor för forskarutbildning, KFU vid Avd. för Kärnfysik, sammankallande

Jonas Johansson, KFU vid Avd. för Fasta Tillståndets Fysik

Ferdi Aryasetiawan, KFU vid Avd. för Matematisk Fysik

Christian Brackmann, KFU vid Avd. för Förbränningsfysik

Andreas Walther, KFU vid Avd. för Atomfysik

David Silvermyr, KFU vid Avd. för Partikelfysik

Edvin Lundgren, KFU vid Avd. för Synkrotronljusfysik

Emil Rofors, Doktorandrepresentant NDR

Anette Löfstrand, Doktorandrepresentant TLTH

 

Suppleanter:

Elizabeth Blackburn,  Avd. för Synkrotronljusfysik

 

(KFU = kontaktperson för forskarutbildning)

Kontakt

Göran Frank, Studierektor FU

goran.frank@nuclear.lu.se

046-22 276 35

Kommande möten

11 februari 2021, kl. 13:15-15:00

Minnesanteckningar