lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmaterial / Work Material

BESTÄLLA LÅN OCH KOPIOR

Vill du beställa material (böcker och artiklar) som inte finns på Lunds universitets bibliotek kan du beställa via BasILL. Du loggar in med ditt Lucat-ID. Artiklarna får du givetvis behålla, och allt är kostnadsfritt för dig.

OBS! Första gången du använder BasILL måste du registrera dig och du måste också ha ett lånekort vid LU:s bibliotek.

KÖPA

Vill du hellre köpa ditt arbetsmaterial kan du göra det via Fysikbiblioteket och få rabatt. Kostnaden faktureras din avdelning.

 ****

ORDER LOANS AND COPIES

If you want to order material (books and articles) that is not availablie at LU:s libraries you can order it through BasILL. You login with your Lucat-ID. The articles you can keep, and it is cost free.

NOTE! The first time you use BasILL you have to register, and you also need to have a LU library card.

BUY

If you prefer to buy your work material, you can do it via the Physics Library and get a discount. Your division will be billed.

BasILL

BasILL är en tjänst vid Lunds universitets bibliotek för att beställa lån och artiklar från bibliotek utanför LU.

 ***

BasILL is a service at Lund University's libraries for ordering material from libraries outside LU.

Köp arbetsmaterial / Buy work material

Fyll i formuläret så noga du kan. Vi meddelar dig när böckerna kommit. Din avdelning faktureras.

Du kan också mejla Fysikbiblioteket och bifoga informationen.

***

Fill in the form with as many details as possible. We will contact you when the books have arrived. Your division will recieve the invoice.

You can also send an email to the Physics library with the information.