lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bibliotekskommitte

Uppgift
Ledamöter i bibliotekskommittén skall:

  • Vara rådgivande kring frågor som gäller utvecklingen av bibliotekets verksamhet.
  • Vara delaktiga i urvalet av vetenskaplig litteratur, tidskrifter, databaser och olika sökverktyg.
  • Bereda frågor av policy och budgetkaraktär som kan kräva vidare beslut i styrgruppen.

Sammansättning
En representant för varje ämnesområde (se nedan)
Studeranderepresentant LTH
Studeranderepresentant NF (Heidi Gross)
Bibliotekschef (Kristina Holmin Verdozzi)
Biblioteket for astronomi (Eva Jurlander)
Biblioteket for teoretisk fysik (Marianne Madsen-Hult)

Ämnesområden

Fasta tillståndet (Mats-Erik Pistol)
Laserfysik med tillämpningar (Henrik Bladh)
Matematisk fysik (Carl-Olof Almbladh)
Subatomär fysik (Peter Ekström)
Teroretisk fysik (Patrik Edén)
Astronomi (Dainis Dravins)

Bibliotekskommitténs minnesanteckningar