lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Styrgrupp

Uppgift
Styrgruppen beslutar i frågor som påverkar den övergripande verksamheten, såsom policy, budget och personalfrågor.

Sammansätting
Styrgruppens medlemmar består av prefekter från respektive institution, en ordförande (Fysiska institutionen) samt bibliotekschefen.

Ledamöter
Kevin Fissum (ordförande, Fysiska institutionen)
Knut Deppert (prefekt, Fysiska institutionen)
Anders Johansen (prefekt, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik)
Kristina Holmin Verdozzi (1:e bibliotekarie)