lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Information retrieval courses for your workgroup or your students

Want to know more about the resources at the Physics Library?

You can come to us and we will show you around, virtually and in real life.

We can come to you and present the library's resources for you alone or for your work group.

We can come to your students and show the library's resources in a computer room.

For new students we recommend a Library Treasure Hunt, see information below.

 

 

Biblioteksjakt - Library Treasure Hunt

 

Boka in en biblioteksjakt för dina studenter, helst redan under den första månaden på Fysicum! Studenterna får möjlighet att besöka olika bibliotek och även komma upp i det gamla vattentornet. På vägen får de svara på lite lättsamma biblioteksfrågor och se sig om i biblioteken. På slutet får de fylla i en kort utvärdering (vi har hitintills fått mycket goda utvärderingsresultat!) och jakten avslutas med att studenterna får en liten symbolisk skatt. Jakten tar ca 2 timmar, beroende på storleken på gruppen.

Syftet med jakten är dels att de nya studenterna ska hitta till de bibliotek som studenterna kan komma att behöva. Dels att de får kortfattad information kring vilka kvalitetsgranskade informationskällor som finns, både elektroniska och fysiska. Kontakta bibliotekspersonalen för mer information.

                                      ****

Book a library hunt for your students, preferably during the first month of their studies at Physics! Students will get the opportunity to visit various libraries and also to make a trip up in the old water tower. On the way, they answer some lighthearted library questions and look around in the libraries. At the end, they fill out a short evaluation (we have so far received very positive evaluation results!) and they will also receive a small token treasure. The hunt takes about 2 hours, depending on the size of the group.

The purpose of the hunt is that the new students will find the library they might need. Also that they get brief information about quality information sources, both electronic and physical. Contact library staff for more information.