lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Post och pakethantering

Posthanteringen vid Fysicum / Postal services at Fysicum

Postdistributionen (hämtning av utgående post och lämning av inkommen post) sköts av vaktmästaren. För att posten ska gå iväg samma dag lämnas posten före kl 14.00.

The caretaker is responsible for the postal distribution (both internal and external). Outgoing post must be deposited in the appropriate post box before 14.00.

Postlådor inom Fysicum / Post boxes in the mail-rooms

I postrummet vid receptionen finns det 3 st. lådor, en för avgående extern post utland, en för avgående extern post inrikes samt en för avgående intern post.

There are 3 boxes in the mail room next to the reception. One for outgoing external mail, one for outgoing external mail (Sweden) and one for outgoing internal mail.

Paketförsändelser / Parcels

Universitetsposten (Hus I) är institutionens paketmottagning. Inkommande paket scannas. Även avgående paket hanteras via universitetsposten. Inom institutionen hanteras paketförsändelserna av vaktmästeriet.

Direkt hämtning av paket av andra än vaktmästeri kräver att man legitimerar sig (t ex LU-kort).

University postal service (Hus I) is the Departments packages reception. All packages will be scanned at arrival.  Outgoing packages will also be handled by the University postal service. The caretaker will manage the packages internally.

To pick up packages directly, identification will be required (e.g. LU-card).

Information om posthanteringen vid universitetet:

Postadress / Postal address

Lunds universitet

Fysiska institutionen

Box 118

221 00 LUND

Besöksadress / Visiting address

Fysiska institutionen

Professorsgatan 1

223 62 LUND

Leveransadress (paket) / Delivery address (packages)

Universitetsposten

Sölvegatan 14, Hus I

223 62 LUND

Fakturaadress / Billing address

Lunds universitet

Fysiska institutionen

Box 188

223 62 LUND